BASEBALLOVÁ AKADEMIE PRAHA
Nymburk 2015 – nominace Suma Open, Tirrenie 2015

12.01.2015

Jménem Baseball Academy Brno (dále jen BAB) bych Vás tímto chtěl informovat o plánovaném nominačním baseballovém kempu, který se bude konat ve dnech 6.3. – 8.3.2015 ve sportovním centru Nymburk (SCN). Kemp je určen pro hráče narozené do r. 2005 (výjimečně 2006) a zároveň je nominační akcí pro hráče Akademií a TC na turnaj Suma Open a MLB Academy Tournament v Tirrenii.

Tento kemp bude primárně zaměřen na zdokonalení a zlepšení všech baseballových dovedností, které jsou nutné k úspěšnému a zdárnému vstupu do baseballové sezóny.

Celý kemp bude trenérsky zajištěn na nejvyšší možné úrovni. Kempu se budou účastnit trenéři všech reprezentací ČR a to: žákovské, kadetské, juniorské, U21, mužské a samozřejmě kvalitní trenéři z obou Akademií a TC.

Mimo klasických baseballových dovedností bude kemp také zaměřen na informovanost hráčů ohledně dalších nutných součástí kvalitního sportovního růstu.

V tomto termínu budeme využívat téměř všechny dostupné prostory v SCN počínaje Centrální halou, tartanového tunelu, basketbalovou halou atd. Více informací o samotném CSN najdete na www.scnb.cz. Začátek kempu je v pátek 6.3. ve 13:00 v SCN. Ukončení kempu je v neděli 8.3 v 17:00. Strava je zajištěna v rozsahu páteční večeře, sobota – snídaně, oběd, večeře, neděle – snídaně, oběd. Pitný režim je zajištěn v celém rozsahu kempu. Všichni hráči si s sebou vezmou kompletní baseballové vybavení, oblečení, sálovou obuv do tělocvičny, plavky a oblečení pro venkovní trénink. Dopravu si řeší hráči po vlastní ose.

Cena za kemp je 2.950 Kč pro hráče Baseball Academy Brno, Pražské Baseballové Akademie a hráče z akreditovaných Tréninkových Center. Pro hráče mimo akademie a TC je cena kempu 3.500 Kč.

Závazné přihlášky prosím zasílejte na mail: winkler@baseballacademy.cz nebo pro případné další informace volejte 724012019. Do mail uveďte Jméno, Příjmení, Klub, Datum Narození, Pozici I (příp. II).

Vzhledem k rezervovaným místům v SCN je termín pro zaslání přihlášky do 19.1.2015.

Všechny platby za kemp musí být hrazeny výhradně na účet BAB 3220919389/0800 - vedený u České spořitelny s poznámkou jména hráče a datem narození a to do 31.1.2015.

 

S pozdravem Bc. David Winkler – garant Baseball Academy Brno