BASEBALLOVÁ AKADEMIE PRAHA
Czech Academy Camp 2016

16.12.2015

Jménem Baseball Academy Brno (dále jen BAB) a Baseball Academy Prague (dále jen BAP), bychom Vás tímto chtěli informovat o plánovaném baseballovém kempu, který se bude konat ve dnech 26.2 – 28.2.2016 ve sportovním centru Nymburk (SCN).

Tento kemp bude primárně zaměřen na zdokonalení a zlepšení všech baseballových dovedností, které jsou nutné k úspěšnému a zdárnému vstupu do baseballové sezóny a také porovnání fyzické připravenosti hráčů. Dále je kemp výběrovou akcí pro turnaj PONY League 2016 (v roce 2014 se finálového turnaje v USA účastnily kategorie U14 PONY i U16 COLT, v roce 2015 U16 COLT).

Celý kemp bude trenérsky zajištěn na nejvyšší možné úrovni. Kempu se budou účastnit trenéři z realizačních týmů ČR od žáků, kadetů, juniorů a U21.

Mimo klasických baseballových dovedností bude kemp také zaměřen na informovanost hráčů ze strany dopingu, důležitosti spánku, správné stravy, kompenzačních cvičení atd. Tyto informace budou hráčům předány od absolventů Masarykovy univerzity v Brně obor regenerace a výživa.

V tomto termínu budeme využívat téměř všechny dostupné prostory v SCN počínaje Centrální halou, tartanového tunelu, basketbalovou halou atd. Více informací o samotném CSN najdete na www.scnb.cz

Začátek kempu je v pátek 26.2. 2016 ve 13:00 v SCN. Ukončení kempu je v neděli 28.2. 2016 v 17:00. Strava je zajištěna v rozsahu páteční večeře, sobota – snídaně, oběd, večeře, neděle – snídaně, oběd. Pitný režim je zajištěn v celém rozsahu kempu. Všichni hráči si s sebou vezmou kompletní baseballové vybavení, oblečení, sálovou obuv do tělocvičny a základní oblečení Akademie.

Cena za kemp je 3.200 Kč pro hráče z akreditovaných Akademií a TC. Pro hráče mimo akreditované Akademie a TC je cena kempu 3.800 Kč. Závazné přihlášky prosím zasílejte na mail: winkler@baseballacademy.cz nebo pro případné další informace volejte 724 01 20 19 (D.W). Do přihlášky prosím uveďte tomto formátu: Příjmení / Jméno / Datum narození / Klub / Herní pozice I. a II. / Výška v cm / Váha v cm / Kontaktní telefon.

Všechny platby za kemp musí být hrazeny výhradně na účet BAB 3220919389/0800 - vedený u České spořitelny s poznámkou jména hráče a datem narození.

Rezervace pro hráče Akademií je do 4.1.2016. Po tomto datu bude kemp nabídnut na stránkách Akademií a ČBA pro hráče z klubů ČR.

Pozvánka ke stažení zde.